Aanpak

Earned Value Management geeft u in een vroeg stadium van het project  inzicht in de huidige en toekomstige status van de kosten en de voortgang. Zodat u tijdig adequate maatregelen kunt nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om EVM binnen uw organisatie toe te passen. Zo kan EVM worden ingezet om grip te krijgen op een specifiek project of programma. U kunt er ook voor kiezen om EVM toe te passen binnen uw complete projectportfolio. Een derde mogelijkheid is om met behulp van EVM analyses uit te voeren op reeds lopende projecten.

Elke toepassing vereist een specifieke aanpak die in overleg met u wordt vastgesteld. Waarbij elke benadering start met een pilot, waarin we  EVM toepassen op één project of deelproject. Zo kunnen we in een korte tijd de toegevoegde waarde van EVM aantonen. Zodat u kunt beoordelen of EVM aan uw verwachtingen voldoet.

Onze doelstelling is om de EVM-methodiek in te passen in de processen, methodes en applicaties die binnen uw organisatie worden gehanteerd. Waar dat (nog) niet mogelijk is kunt u gebruik maken van ons eigen instrumentarium, dat speciaal iEVM-outputs ingericht voor de toepassing van EVM. Hiermee kunnen eenvoudig analyses worden uitgevoerd en op diverse niveaus voortgangsrapportages worden gegenereerd. Zodat alle betrokkenen, van projectteam tot stuurgroep, van relevante informatie worden voorzien. Deze informatie wordt aangeboden in de vorm van dashboards, overzichtelijke grafieken en forecasts voor de volgende kwartalen.

Wilt u weten met welke aanpak uw doelstellingen optimaal kunnen worden verwezenlijkt?
Wij bespreken het graag met u. U vindt hier onze contactgegevens.