Projectmanagers zijn nog wel eens optimistisch van aard. En niemand brengt graag slecht nieuws. Zo krijgt u vaak een te rooskleurig beeld van de status en de voortgang van de projecten in uw organisatie.  Problemen worden te laat onderkend en vervolgens wordt te lang gewacht met het nemen van adequate maatregelen. Totdat duidelijk is dat de opleverdatum zeker niet gehaald gaat worden. Er zit niets anders op dan het slechte nieuws te brengen. “Hadden we dat maar eerder geweten….”

Claerhoudt Consultancy heeft een pragmatische methode ontwikkeld die op basis van Earned Value Management inzicht geeft in de status en de voortgang van een project. Inzicht dat is gebaseerd op objectieve criteria in plaats van subjectieve schattingen. Deze methode kan worden toegepast op nieuwe en reeds lopende projecten. De aanpak leent zich voor het inrichten van één project, maar wordt vooral effectief als hij wordt toegepast op alle projecten in uw portfolio. Zodat u te allen tijde weet hoe het met de kosten en voortgang van uw hele projectportfolio staat. Nu en in de nabije toekomst. De aanpak van CC biedt u geen verzekering tegen slecht nieuws. Wel stelt hij  u in staat om tijdig op de juiste maatregelen te nemen.

Claerhoudt Consultancy is de naam waaronder Joost Claerhoudt zijn ervaring op het gebied van projectsturing en -control op basis van Earned Value Management inzet. Ervaring die gedurende ruim 25 jaar is opgedaan in ICT-omgevingen, als opdrachtnemer en als opdrachtgever, in programma-  en projectmanagement, projectcontrol  en lijnmanagement.

Lees meer over Earned Value Management en de aanpak van Claerhoudt Consultancy.

Wilt u weten hoe de aanpak van CC de grip op de  projecten in uw organisatie kan vergroten?  

Neem dan vrijblijvend contact op.