Grip op uw projecten

Projectmanagers zijn nog wel eens optimistisch van aard. En niemand brengt graag slecht nieuws. Zo krijgt u vaak een te rooskleurig beeld van de status en de voortgang van de projecten in uw organisatie. Problemen worden te laat onderkend en vervolgens wordt te lang gewacht met het nemen van adequate maatregelen. Totdat duidelijk is dat de opleverdatum zeker niet gehaald gaat worden. Er zit niets anders op dan het slechte nieuws te brengen. “Hadden we dat maar eerder geweten….”

Claerhoudt Consultancy heeft een pragmatische methode ontwikkeld die op basis van Earned Value Management inzicht geeft in de status van de kosten en de voortgang van een project. Inzicht dat is gebaseerd op objectieve criteria in plaats van subjectieve schattingen. Deze methode kan worden toegepast op nieuwe en reeds lopende projecten. De aanpak leent zich voor het inrichten van één project, maar wordt vooral effectief als hij wordt toegepast op alle projecten in uw portfolio. Zodat u te allen tijde weet hoe het met de kosten en voortgang van uw hele projectportfolio staat. Nu en in de nabije toekomst.

De aanpak van Claerhoudt Consultancy biedt u geen verzekering tegen slecht nieuws. Wel stelt hij u in staat om tijdig de juiste maatregelen te nemen.

Wilt u weten hoe de aanpak van Claerhoudt Consultancy de grip op de projecten in uw organisatie kan vergroten? Neem dan vrijblijvend contact op.

Lees meer over Earned Value Management en de aanpak van Claerhoudt Consultancy.